Logo

Pobierz nasze logo w jednym z trzech styli, każdy plik jest dostępny w formacie SVG (Scalable Vector Graphics).
Kliknij prawym przyciskiem myszy, Zapisz jako.

Główny kolor

Cyan #00FFFF R0 G255 B255 C100 M0 Y0 K0